ฟรี

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนบ้านบ่อทราย
หมู่ 7 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนบ้านบ่อทราย

...